ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ӨӨРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНДЭЭ ТОХИРУУЛАН МОНГОЛДОО БАГЦ РУУ ШИЛЖЭЭРЭЙ

2016-08-15 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

СКАЙтел компани үүрэн болон суурин бүх сүлжээнд сэтгэл амар, хүссэнээрээ ярих, бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичих, хамгийн их дата эрхтэй МОНГОЛдоо үйлчилгээг 2016 оны 2-р сарын 1-нд нэвтрүүлснээр дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ үеийг эхлүүлж, хэрэглэгчдийн талархлыг хүртсээр байна. Мөн өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд СКАЙтелийн хуучин дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид МОНГОЛдоо багц руу идэвхтэй шилжиж байна. Илүү хэмнэлттэй, илүү таатай нөхцөлтэй энэхүү үйлчилгээнд бүх дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдээ хамруулах үүднээс 2016 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн СКАЙтелийн дараа төлбөрт үйлчилгээ нь

МОНГОЛдоо 10,000₮

МОНГОЛдоо 20,000₮

МОНГОЛдоо 40,000₮

МОНГОЛдоо 70,000₮

МОНГОЛдоо 100,000₮

гэсэн 5 сонголт бүхий багцтай болох ба одоогийн VIP, Business class, Nice, Open багцын хэрэглэгчдийн суурь хураамжийг үндэслэн МОНГОЛдоо үйлчилгээний харгалзах багцуудад дүйцүүлэн шилжүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Хэрэглэгч та 8-р сарын 31-ний дотор www.skytel.mn вэб хуудсаар болон үйлчилгээний салбаруудад хандан МОНГОЛдоо үйлчилгээний багцуудаас хэрэгцээндээ нийцүүлэн сонгоод захиалгаа өгч шилжсэнээр 9-р сарыг дуустал сүлжээндээ хязгааргүй ярьж, Hi-Fi Music үйлчилгээг төлбөргүй ашиглах урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

            Та МОНГОЛдоо үйлчилгээний 5 багцаас өөрт хамгийн тохиромжтойд нь шилжихийн тулд www.skytel.mn  вэб хуудсанд хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрч ороод “Миний хэрэглээ” цэснээс сар тутмын хэрэглээгээ хянаж, сонголтоо хийгээрэй.

МОНГОЛдоо багцад шилжсэнээр дараах давуу талуудтай:

  • Төлөх мөнгөн дүнгээ өөрчлөхгүйгээр илүү их хэрэглээ хийх боломжтой
  • Хамгийн их дата эрхтэй
  • Өндөр хурдны өргөн зурвасын интернетийг 21Мбит/с хүртэлх хурдаар ашиглах боломжтой
  • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
  • Үйлчилгээний үнэ тарифт НӨАТ  орсон
  • Энгийн, ойлгомжтой, хялбар үйлчилгээний нөхцөлтэй
  • Сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрхийг 5000₮-өөр авна
  • Ухаалаг гар утас лизингээр авах боломжтой.

Санамж:

  • 8-р сарын 31-ний дотор багц сонгох захиалгаа өгч амжаагүй BC, OPEN, NICE, VIP үйлчилгээний хэрэглэгчдийг 9-р сарын 1-нд МОНГОЛдоо үйлчилгээний харгалзах багцад дүйцүүлэн шилжүүлнэ.
  • МОНГОЛдоо багц руу шилжсэний дараа BC, OPEN, NICE, VIP багцууд руу буцаж шилжих боломжгүй.

 

МОНГОЛдоо үйлчилгээний тухай дэлгэрэнгүйг - https://www.skytel.mn/p/postpaid