МОНГОЛ РУУГАА 50% ХЯМДААР ЯРИАРАЙ

2017-02-14 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

ОЛОН УЛСЫН РОУМИНГ АШИГЛАХ ИЛҮҮ ХЯЛБАР БОЛЛОО

Гадаадад зорчих үед олон улсын роуминг үйлчилгээг ашиглан бид эх орон руугаа өөрийн дугаар-гар утсаараа ярьж, мессеж илгээн, дата интернет хэрэглэдэг. Монголчуудын хамгийн их зорчдог Орос, Хятад, Сингапур, Малайз, Солонгос, Япон, Америк, Франц, Герман зэрэг улсууд руу 50% хэмнэлттэй үнээр, ердөө мессеж илгээн идэвхжүүлэн ашиглах боломжтой боллоо. 

СКАЙтелийн шинэчлэгдсэн олон улсын роуминг үйлчилгээг танилцуулъя.

Мессеж Роуминг- Мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах үйлчилгээ

Дараа төлбөрт хэрэглэгчид барьцаа төлбөр байршуулахгүй, урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч дансан дахь нэгжээрээ ашиглана.

Идэвхжүүлэхдээ: SMS гэж 599 рүү мессеж илгээнэ.

Яриа-Мессеж Хосолсон Роуминг- Дуудлага хийх, хүлээн авах болон мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах үйлчилгээ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид нэмэлт барьцаа төлбөр төлөхгүйгээр нэгжээрээ ашиглана.

Идэвхжүүлэхдээ: CALL  гэж 599 рүү мессеж илгээнэ.

Цогц Роуминг- Дуудлага хийх, хүлээн авах; мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах; дата ашиглан гар утаснаасаа интернетэд холбогдох үйлчилгээ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид 200’000₮-ийн барьцаа байршуулан цогц роуминг үйлчилгээг ашиглах ба олон улсын ярианы карт авахгүйгээр (+) гарцаар дуудлага хийх боломжтой.

Идэвхжүүлэхдээ: ALL  гэж 599 рүү мессеж илгээнэ.

Роуминг үйлчилгээг цуцлахдаа: OFF гэж 599 рүү мессеж илгээнэ.

 

Эх дэлхийн хаанаас эх орон руугаа хамгийн хямдаар ярья!