1000% ХҮРТЭЛ БОНУСТАЙ ЦЭНЭГЛЭГЧ КАРТЫН УРАМШУУЛАЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2017-10-01 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдэд зориулсан, бонус нэгжтэй цэнэглэгч картын урамшууллыг зарлаж байна. Дансаа цэнэглээд үндсэн нэгж дээрээ нэмээд 1000% хүртэл бонус нэгж авах боломжтой. 5000₮-ийн карт 10,000 бонус нэгжтэй, 10,000₮-ийн карт 100,000 бонус нэгж, 15,000₮-ийн карт 150,000 бонус нэгжтэй ба бонус нэгжээ СКАЙтелийн сүлжээний яриа, мессеж, мөн задгай дата хэрэглээндээ та санаа амар, чөлөөтэй зарцуулаарай.

Мянган хувь хүртэл бонустай картаар дансаа цэнэглэхэд хүснэгтэд үзүүлсний дагуу үндсэн эрхүүд болон бонус нэгж нэмэгдэнэ.

Урамшуулал 2017 оны 10-р сарын 31 дуустал үргэлжлэх тул бонустай картаар дансаа цэнэглэж, үндсэн нэгжээ хэмнэн урамшууллаа эдлээрэй.

Анхаарах зүйлс:

  • 10000₮-ийн 247 картаас бусад цаасан болон цахим бүх төрлийн 5000₮, 10000₮, 15000₮-ийн картууд бонустай.
  • Бонус нэгжийн хүчинтэй хугацаа 5000₮-ийн картанд 5 хоног, 10000₮ болон 15000₮-ийн картанд 10 хоног.
  • Бонус нэгжийг сүлжээний яриа, мессеж болон задгай дата хэрэглээнд ашиглах ба бусдад шилжүүлэх, багц идэвхжүүлэхэд ашиглах боломжгүй.
  • Давхар цэнэглэхэд бонус нэгж нэмж хуримтлагдах ба бонус нэгж ашиглах хүчинтэй хугацаа нь аль хоног ихтэй картын нөхцөлөөр ашиглагдана.