САНАА АМАР ХЭРЭГЛЭЭГ ЗӨВХӨН МОНГОЛДОО-ГООС

2017-10-06 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

 Дараа төлбөрт дугаар 0₮ боллоо 

Сүлжээндээ, бусад сүлжээнд гэж ялгалгүй Монголдоо бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярьж, мессеж үнэгүй бичих боломжийг хэрэглэгчдэдээ олгодог СКАЙтелийн дараа төлбөрт МОНГОЛдоо үйлчилгээ ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧийн урамшууллаа танилцуулж байна.

Танд хамгийн ойлгомжтой, хэмнэлттэй нөхцөлөөр дараа төлбөрт дугаар ашиглах хэрэгцээ гарсан бол МОНГОЛдоо-гийн дугаарыг бүртгэлийн хураамж төлөлгүй авч, шинэ хэрэглэгч болоод сонгосон багцынхаа суурь хураамжийг эхний 3 сардаа тус бүр 30% хөнгөлөлттэй үнээр ашиглах боломжийг санал болгоё.

Жишээлбэл, та МОНГОЛдоо 20’000 багцыг сонгосон бол бүх сүлжээнд ярих 500 минут, хязгааргүй мессеж эрх, 1GB датаг ашиглаж, бүтэн УЛИРЛЫН турш суурь хураамждаа сар бүр 14000₮ төлөх болно. Та урамшуулалт хугацаанд амжиж, МОНГОЛдоо-гийн хэрэглэгч болоод сонгосон багцаасаа хамааран эхний УЛИРАЛд 19’000₮- 100’000₮-ийг хэмнээрэй.

МОНГОЛдоо үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.