777 НЭГЖЭЭР ХЯЗГААРГҮЙ FACEBOOK, ЯРИА, МЕССЕЖИЙН ЭРХИЙГ ИДЭВХЖҮҮЛЭН АШИГЛААРАЙ

2017-10-31 Мэдээ мэдээлэл Урамшуулал

Танд онцгой мэдээ дуулгая. Хэрэглээний хязгааргүй шинэ дата багцууд нэвтэрлээ. Ердөө 777 нэгжээр 24 цаг буюу 1 хоногийн турш фэйсбүүкээр хязгааргүй аялан, мөн сүлжээндээ хязгааргүй ярьж, мессеж илгээх боломжтой боллоо.

30 хоног ашиглах эдгээр хязгааргүй эрхүүдийг 7777 нэгжээр идэвхжүүлэх бол 2000 нэгжээр 2 хоногийн 1GB дата, 247 буюу сүлжээний хязгааргүй яриа, хязгааргүй мессеж илгээх үйлчилгээг авах боломж бүрдлээ.

Хязгааргүй хэрэглээний эрхтэй багцын хоногоор үйлчилгээний үндсэн хугацаа сунгагдах давуу талтай.

Хязгааргүй хэрэглээний багцууд:

Багцууд

Эрх

Идэвхжүүлэх нэгж

Идэвхжүүлэх түлхүүр үг

Илгээх дугаар

1 хоногийн багц

Фэйсбүүк+247*

777

1

123

30 хоногийн багц

Фэйсбүүк+247*

7777

30

2 хоногийн багц

1GB+247*

2000

2

 247*- СКАЙтелийн сүлжээнд хязгааргүй ярих, мессеж илгээх үйлчилгээ.  

Багцын дуусах хугацаа, үлдэгдэл шалгах:

Түлхүүр үг

Дугаар

Data

123 /Мессеж илгээнэ/

 

Ухаалаг хэрэглээний санамж:

Тухайн багцын хугацаа дуусахаас өмнө ижил төрлийн багцыг дахин идэвхжүүлэх боломжгүй.