180 ХОНОГИЙН ХЯЗГААРГҮЙ ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ ШИНЭ ДУГААР ХУДАЛДААНД ГАРЛАА

2018-02-14 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид хэрэглээндээ нийцүүлэн урамшууллаа сонгох боломжтой боллоо. Таны сонголтод 180 хоногийн турш ашиглах 6GB дата, 247 буюу сүлжээндээ хязгааргүй ярих, мессеж илгээх эрх, эсвэл 180 хоногийн Фэйсбүүк ашиглах эрхийг санал болгож байна.

Та энгийн дугаарыг 3000₮-өөр, азын дугаарыг 6000₮-өөр худалдан авах боломжтой. Дугаарын сүүлийн 4 орон нь ААBB, ABAB, ABBA гэсэн давхцал бүхий хэлэгдэх, чээжлэгдэхэд хялбар азын, гоё дугааруудаас та сонголтоо хийх боломжтой. Жишээлбэл,

9***ААВB 90808822 91207700 96809933
9***АBAB 90705252 91407676 96809797
9***АBBA 90803883 91203113 96800110

 

 Урамшууллаа сонгоорой

 

Урамшуулал 180 хоног ашиглах

6GB дата + 247 үйлчилгээ       Facebook эрх          

 

 Шинэ дугаарын эрхүүд :

 

   Дугаарын төрөл      Үнэ      Нэгж   Үйлчилгээний хоног
 Энгийн дугаар    3000₮     1000   30
 Азын дугаар    6000₮     1000  

 

 Урамшууллын эрх, дансны үлдэгдэл шалгах :

 

Үлдэгдэл Түлхүүр үг Дугаар
Нэгж, үйлчилгээний хугацаа *211# Залгана
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123 /Мессеж илгээнэ/
Хязгааргүй ярианы эрх 247

 

Яриа, дата интернет, мессежийн хэрэглээг боломжит хамгийн хэмнэлттэй үнээр шийдсэн урьдчилсан төлбөрт SKYphone 3.0 (Яриа=30₮), Өнгөлөг дата (1mb=6), Өнгөлөг хоног (3000₮-өөр цэнэглээд 30 хоног) үйлчилгээнүүдээс өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан сонгоорой. Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНДЭЭС авна уу.

Хүссэн дугаараа ЭНДЭЭС хайн, захиална уу. 

Ухаалаг хэрэглээний санамж :

Урамшууллын 6GB дата сар бүр 1GB-аар тухайн сарын 1-нд идэвхжих ба 10-ныг дуустал ашиглах боломжтой байна. Өмнөх сарын дата үлдэгдэл дараа сард шилжихгүй, харин нэгжийн үлдэгдэл шилжинэ.

Урамшуулал 2018 оны 3-р сарын 31-ныг дуустал үргэлжилнэ.