ХАМГИЙН ХЭМНЭЛТТЭЙ, ӨНДӨР ХУРДНЫ МОНГОЛдоо 4G LTE ДАТА БАГЦ НЭВТЭРЛЭЭ

2018-07-04 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

СКАЙтел групп хөдөлгөөнт холбооны дараа үеийн технологи 4G LTE сүлжээний дата багцыг МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчдэдээ зориулан хамгийн таатай нөхцөлөөр танилцуулж байна.

Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран үндсэн 3G дата эрхээс гадна 2,5GB – 10GB дата эрхийг ердөө 10,000₮-өөр нэмж идэвхжүүлэх боломжтой боллоо.

Жишээлбэл, та МОНГОЛдоо 10 үйлчилгээг ашигладаг бол 10,000₮-өөр 4G LTE сүлжээнд ашиглах 2,5GB дата багцыг нэмж ашиглах бол харин МОНГОЛдоо 40 үйлчилгээг ашигладаг бол мөн л 10,000₮-өөр 4G LTE сүлжээнд ашиглах 10GB дата багцыг нэмж ашиглах болно.

4G LTE дата багцын дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй энд дарж танилцана уу.