ДАТА ДАЙРАЛТ

2018-08-16 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

TERABYTE дата давалгаанд хамгийн хэмнэлттэй, таатай нөхцөлөөр нэгдээрэй. SKYNET зөөврийн интернеттэй болж гэр бүл, найзуудаараа 4G LTE сүлжээний өндөр хурдны интернет ашиглах урамшууллыг санал болгож байна.

Бүх операторын хэрэглэгч урьдчилгаа төлбөргүйгээр SKYNET зөөврийн интернет төхөөрөмжөө 0₮-өөр аваад, бүтэн жилийн турш ашиглах 1 TERABYTE датаг бэлгэнд авч, олон төхөөрөмжөөр нэгэн зэрэг 4G LTE сүлжээний Wi-Fi-д холбогдож, интернетийн өндөр хурдыг мэдрэх боломжтой.

SKYNET үйлчилгээний шинэ урамшууллын танилцуулга:

Үнэ

Цэнэглэх дүн

Дата эрх

дата

хугацаа

0₮

30,000₮

1 TERABYTE дата /сар бүр  100gegabyte/

12  сар

 

Дата үлдэгдэл шалгах:

Скайтелийн хэрэглэгч бол: 9174**** Data/төхөөрөмжийн дугаар/-sms-1222

Бусад операторын хэрэглэгч бол: 9174**** Data/төхөөрөмжийн дугаар/-sms-131222

Урамшууллын нөхцөл:

  • Та өөрт ойр байрлах СКАЙтелийн салбаруудаас SKYNET төхөөрөмжийг 24 сарын зээлийн нөхцөлөөр гэрээ байгуулан 0₮-өөр худалдан авах боломжтой. 
  • Шинэ хэрэглэгч эхний 12 цэнэглэлт бүртээ тухайн сардаа ашиглах өдрийн 50GB, шөнийн 50 GB, нийт 100GB датаг урамшуулалд авна.

Санамж:

  • Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө цэнэглэвэл дата эрх нэмэгдэж, сүүлийн цэнэглэлтээс хойш 30 хоногийн хугацаанд дата эрхээ  ашиглана.
  • Үйлчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд ашиглаагүй дата эрх устана.
  • Гэрээнд заасан цэнэглэлтийн дүнгээс өөр дүнтэй хоногтой цэнэглэгч картаар цэнэглэх боломжгүй.

SKYNET үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй энд дарж танилцана уу.