МЭДЭГДЭЛ

2019-01-30 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата хуваалцах үйлчилгээ шинэчлэгдэж байгаа учир 2019 оны 2 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн түр зогсоох болсоныг мэдэгдье.