2020 оныг дуустал датанд бүү санаа зов

2019-10-25 Урамшуулал Онцлох Үйлчилгээ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид 2020 оны 12-р сарыг дуустал сар бүр 10GB дата урамшуулалтай боллоо.

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Дараа төлбөрт үйлчилгээний үнэ цэнэтэй дугаар буюу 9000, 9090 дугаарын шинэ хэрэглэгч болсноор та 6 сарын турш сар бүр 30GB дата урамшуулал авах боломжтой. Энгийн дугаарлалт бүхий дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 6 сарын турш сар бүр 10GB дата урамшууллаа аваарай.

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Санамж:

  • Хугацаандаа ашиглаагүй дата эрх устана.