Цэнэглэлт бүрдээ нэмэлт урамшуулалтай

2019-11-15 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

Та 3000 болон 5000 төгрөгийн цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглээд үндсэн нөхцөлөөс гадна нэмэлтээр 3 хоногт ашиглах 1GB дата болон 10,000 бонус нэгж, харин 6000 төгрөгийн цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглээд 6 хоногт ашиглах 6GB дата болон 60,000 бонус нэгж, мөн 10000₮ болон 15000₮-ийн картаар цэнэглээд 10 хоногт ашиглах 20GB дата болон бүх сүлжээнд ашиглах 100 минутын ярианы эрхийн урамшуулалтай боллоо.

 

Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл Data 777
Бонус нэгж
Ярианы эрх
Bonus

 

Санамж:

  • Урамшууллын бонус нэгжийг зөвхөн сүлжээний яриа, задгай датанд ашиглана.
  • Урамшууллын бонус нэгжийг зөвхөн сүлжээний яриа, задгай датанд ашиглана.
  • Хугацаандаа ашиглаагүй дата эрх устана6