ДАТАГАА ХҮССЭНЭЭРЭЭ ХУВААЛЦААРАЙ

2020-07-10 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТАГАА ХҮССЭНЭЭРЭЭ ХУВААЛЦААРАЙ


 

Дата хэрэглээ ихтэй бол зөвхөн танд зориулсан “SHARED DATA”-г санал болгож  байна.

  1. Таны дата хурдан дуусаж байна уу?
  2. Танд дата их хэмжээгээр, хэмнэлттэй үнээр авах шаардлага байна уу?
  3. Wi-Fi сүлжээнээс илүүтэйгээр, гар утасныхаа 4G датаг ашиглаж байна уу?
  4. Өөрт байгаа датагаа дотнын хүмүүстээ хуваалцмаар байна уу?

Та дээрх асуултуудын хоёрт нь ТИЙМ гэж хариулсан бол танд зайлшгүй хэрэгтэй үйлчилгээний мэдээллийг хүргэе.
Таны хэрэглээ, сонирхолд нийцүүлсэн “SHARED DATA” нь 50GB, 100GB датанаас сонгож идэвхжүүлээд тухайн сардаа хайртай, дотнын хүмүүстэйгээ хамтдаа ашиглах боломжийг олгох юм. Таны датагаа хуваалцах хүн СКАЙтелийн урьдчилсан болон дараа төлбөрт аль ч үйлчилгээний хэрэглэгч байж болно. Өөрт байгаа датагаа хүссэн хэмжээгээрээ хуваалцаарай.

Та харгалзах түлхүүр үгийг 777 дугаарт илгээснээр дата багцаа идэвхжүүлж, хуваалцаж, үлдэгдлээ шалгах боломжтой.    
Санамж:
-Датагаа хуваалцсан хэрэглэгчийн дата ашиглах хугацаа дууссан тохиолдолд шилжүүлсэн дата устана.