ДАТАТАЙ ГАР УТСАА ХЭМНЭЛТТЭЙ ҮНЭЭР АВААРАЙ

2020-10-21 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

ДАТАТАЙ ГАР УТСАА ХЭМНЭЛТТЭЙ ҮНЭЭР АВААРАЙ 

 

Та ямар нэгэн санхүүгийн хүлээсгүйгээр Скайтелаас бэлэн мөнгөөр болон лизингээр гар утас худалдан аваад дататай болох боломжтой боллоо. Ямар гар утас худалдаж авахаас шалтгаалан нэг сард 25’000₮-115’000₮ төлөхөөс гадна хэрэглээнд тань зориулж 12GB-90GB дата дагалдана. Хэрэв та лизингийн нөхцөлөөр гар утас авах гэж байгаа бол лизингийн төлбөрөө 6, 9, 12 сараар хувааж төлж болох юм. Та СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч бол дараа төлбөрт хэрэглэгч болсноор бэлэн мөнгөөр, хэмнэлттэй үнээр гар утас авах боломжтой.

Бэлэн мөнгөөр гар утас авах
Та доорх шаардлагыг хангасан тохиолдолд гар утсаа бэлэн мөнгөөр гар утас худалдан аваад бодит хэмнэлтийг мэдэрч, хамгийн их дата бэлгэнд авах боломжтой.

Тавигдах шаардлага:
Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо үйлчилгээний дурын багцаас сонгон 12 сарын турш идэвхтэй ашиглах гэрээ хийнэ.

Лизингийн онцгой нөхцөл
Та доор шаардлагыг хангасан тохиолдолд лизингийн онцгой нөхцөлд хамрагдах боломжтой. Лизингийн онцгой нөхцөл нь дараа төлбөрт МОНГОЛдоо үйлчилгээний 30 болон түүнээс дээш багцын хэрэглэгчид зориулсан лизингийн нөхцөл юм.
Тавигдах шаардлага:

  • МОНГОЛдоо 30, 40, 70, 100 багцын хэрэглэгч 12 сар дугаараа идэвхтэй ашиглах гэрээ байгуулна.
  • Лизингийн үндсэн шаардлагыг хангаж буй дараа төлбөрт МОНГОЛдоо 10,20 болон урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч дээрх багц руу шилжин дугаараа 12 сар идэвхтэй ашиглах гэрээ байгуулна.

Лизингийн үндсэн нөхцөл
Доорх шаардлагыг хангасан тохиолдолд лизингийн үндсэн нөхцөлөөр гар утас авах боломжтой.

Дараа төлбөрт хэрэглэгч:

  • МОНГОЛдоо дараа төлбөрт хэрэглэгч байх
  • Сүүлийн 6 сар дугаараа идэвхтэй ашигласан байх
  • Өөрийн нэр дээр давхар зээлгүй байх
  • Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч:

  • Сүүлийн 5 жил дугаараа идэвхтэй ашигласан байх
  • Сүүлийн 3 сарын дундаж хэрэглээ 15000₮ ба түүнээс дээш байх
  • Дугаараа МОНГОЛдоо багц руу шилжүүлэх
  • Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх  

            

Лизингийн эрх шалгах 


Лавлах утас: 1515, 18001515