СКАЙмедиа: Нэмэлт болон багцын үйлчилгээ идэвхжүүлэх, цуцлах заавар

2021-01-13 Мэдээ мэдээлэл

Хэрэглэгч та кино болон сувгийн багц бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг дараах зааврын дагуу идэвхжүүлж, цуцлах боломжтой.

MENU (удирдлагын шар товч) > Цахим салбар > Нэмэлт үйлчилгээ > Үйлчилгээ авах цэсрүү орсноор нэмэлт үйлчилгээнүүд идэвхтэй эсвэл идэвхгүй байгаагаар харагдана. Эндээс та хүссэн нэмэлт болон багцын үйлчилгээгээ идэвхжүүлж, идэвхтэй байгаа үйлчилгээгээ буцаан цуцалж болно.

Мөн та www.skytel.mn веб хуудас болон SKYtel аппликэйшд гэрээний дугаар, видео сангийн нууц үгээ оруулан нэвтэрснээр нэмэлт үйлчилгээнүүдээ шалгаж, идэвхжүүлж, цуцлах боломжтой.