ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ 21GB ДАТА УРАМШУУЛАЛТАЙ

2021-02-19 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

СКАЙтелийн шинэ хэрэглэгч болоод бүтэн жилийн турш сар бүр 21GB хүртэлх дата урамшуулал аваарай.

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод бүтэн жилийн турш сар бүр 21GB дата урамшуулал аваарай.

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН 21GB ХҮРТЭЛХ ДАТА УРАМШУУЛАЛ

Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо болон Соёмбо үйлчилгээнд шинээр нэгдэж буй хэрэглэгчид сонгож буй багцаасаа хамаарч бүтэн жилийн турш сар бүр 3GB-21GB дата урамшуулал авах болно.

Урамшууллын дата сар бүрийн 1-нд идэвхэжнэ.

Хэрэглэгч таны хэрэглэж буй гар утас, төхөөрөмж eSIM дэмждэг бол СКАЙтелийн гар утасны дугаарыг QR код уншуулан онлайнаар авах боломжтой.
Та өөрийн ашиглаж буй гар утас, төхөөрөмжөө eSIM дэмжих эсэхийг шалгах бол eSIM гэсэн утгыг 1222 дугаарт илгээнэ үү.

Шинэ дугаар сонгох холбоос: https://www.skytel.mn/number/search/prepaid