МЭДЭГДЭЛ

2021-03-02 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

МЭДЭГДЭЛ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн сувгуудыг багтаасан ҮНДСЭН БАГЦ-ыг үйлчилгээнд нэвтрүүлж буй билээ.

Иймд “СКАЙмедиа корпораци” ХХК нь тус хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6, 26 дугаар зүйлийн 26.5, 26.7-д тус тус заасны дагуу 2021 оны 3-р сарын 01-ний өдрөөс нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд болох Монголын Телевизүүдийн Холбоонд гишүүнчлэлтэй 18 өргөн нэвтрүүлгийн телевиз болон Монголын үндэсний олон нийтийн 5 телевизийн дугаарлалтыг шинэчлэн 2-оос 38 хүртэлх сувгийн дугаарлалтад өөрчлөлт оруулж байгаа болно.

СКАЙМЕДИА КОРПОРАЦИ ХХК