Дараа төлбөрт үйлчилгээний нэмэлт дата багц шинэчлэгдлээ

2021-07-01 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний нэмэлт дата багц шинэчлэгдлээ

СКАЙтелийн  дараа төлбөрт МОНГОЛдоо болон СОЁМБО үйлчилгээний бүх багцын хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой боллоо. Өөрөөр хэлбэл таны сонгосон үйлчилгээний багцаас хамааран  дата багц хязгаартай байсан бол  одоо чөлөөтэйгөөр хүссэн багцаа сонгох боломжтой юм.

Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо 30 болон түүнээс дээш үйлчилгээний хэрэглэгчид нэмэлт дата багцаа хамгийн хэмнэлттэй үнээр идэвхжүүлэх боломжтой боллоо.

  • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
  • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхэжнэ.
  • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

МОНГОЛдоо 10 болон 20 багцын хэрэглэгчид дараах дата багцуудаас мөн сонголт хийх боломжтой.

  • Нэмэлт багцуудыг зэрэг идэвхжүүлэх боломжтой

Мөн та хэрэглээгээ шалгах болон багц идэвхжүүлэхдээ дараах заавраар хийх боломжтой