Үнэ цэнтэй дугаараа 0₮-өөр аваарай

2021-10-26 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Таны нэрийн хуудас болсон гар утасны дугаараа сонгохдоо ҮНЭ ЦЭНТЭЙ дугаарлалтыг сонгоорой. Дараа төлбөрт үйлчилгээний үнэ цэнтэй дугаарыг ЯГ ОДОО урамшуулалт үнээр нь буюу 0₮-өөр худалдан аваарай.

Дугаараа үүсгүүлээд МОНГОЛдоо 30 болон түүнээс дээш багцын шинэ хэрэглэгч болсон танд урамшуулал болгон
бүтэн  жилийн турш сар бүр 22GB дата урамшууллыг бэлэг болгон өгөх болно.  

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдийн  хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн дата багцыг хамгийн таатай үнээр идэвхжүүлэх боломжийг зөвхөн танд олгож байна.

  • Зөвхөн багцад дагалдах аппликэйшнд хамаарна

  • Хэрэглээгээ шалгахдаа 123 тусгай дугаарт DATA гэж илгээн шалгах боломжтой.

Дараа төлбөрт хэрэглэгчдийн хэдийнээ танил болсон DATA POOL урамшуулал үргэлжилж байна.   60GB датаг 10 хүртэлх найзтайгаа  хуваалцан  бүтэн сарын турш ашиглах боломжтой.

  • Дата багцаа идэвхжүүлэхдээ 123 тусгай дугаарт 60GB гэж илгээн идэвхжүүлнэ.