ШИНЭХЭН БАР ЖИЛИЙН ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

2022-01-11 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Буян үйлдэгч хэмээх усан бар жилд зориулсан ШИНЭ хэрэглэгчийн урамшуулал. СКАЙтелийн урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчдэд зориулсан ДАТАТАЙ ДУГААР урамшуулал эхэллээ.Буян үйлдэгч хэмээх усан бар жилд зориулсан ШИНЭ хэрэглэгчийн урамшуулал. СКАЙтелийн урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчдэд зориулсан ДАТАТАЙ ДУГААР урамшуулал эхэллээ.

120GB  ДАТАТАЙ ДУГААР  

Урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод бүтэн жилийн турш ашиглах 120GB хүртэлх дататай урамшууллаа аваарай. Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид  120GB дата урамшуулал болон 120,000 бонус нэгжийн давхар урамшуулалтай.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч 

Дугаарын үнэ 3000₮ 

Do data: 12 сарын турш 120GB + 120000 бонус нэгж 

SKYphone 3.0: 12 сарын турш 60GB + 60000 бонус нэгж 

 

Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч 

Барьцаа төлбөр 0₮ 

МОНГОЛдоо 10, 20 багц: 12 сарын турш 60GB + эхний нэг сарын суурь хураамж 60% OFF 

МОНГОЛдоо 30, 40, 70, 100 багц: 12 сарын турш 120GB + эхний нэг сарын суурь хураамж 100% OFF  

  • Урамшууллын бонус нэгжийг 90 хоногийн турш ашиглана. 
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаарыг барьцаа төлбөргүйгээр 0₮-р авах боломжтой.

ДАТА БАГЦЫН УРАМШУУЛАЛ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ:  Зөвхөн танд зориулсан 48 цаг ашиглах хязгааргүй дата багцаа 4000₮ -өөр идэвжүүлээрэй. Харин урт хугацаатай нэмэлт дата багцаа тал үнээр нь идэвхжүүлээрэй. 

  • *123# дугаарт залгаж хамгийн хялбараар багцаа идэвхжүүлээрэй.

 

Дараа төлбөрт үйлчилгээ:  Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч танд зориуланх 24 цаг ашиглах хязгааргүй дата багцаа 3000₮ -өөр идэвжүүлээрэй.  10 хүртэлх найзтайгаа хуваалцаж хэрэглэх боломжтой DATA POOL багцаа урамшуулалт үнээр идэвхжүүлээрэй.