СКАЙтелийн хэрэглэгчид ҮРГЭЛЖ ДАТАТАЙ байх боломжтой

2022-03-10 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Үргэлж дататай

СКАЙтелийн бүр хэрэглэгчид ҮРГЭЛЖ ДАТАТАЙ  байх боломжтой боллоо. Та СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт болон дараа төлбөрт үйлчилгээний ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ болоод бүтэн жилийн турш хэрэглэх 120GB-240GB дата урамшууллаа аваарай.

Дараах урамшууллыг танд зориулав.

  • Шөнийн датаг 01:00-08:00 хооронд ашиглана

  • СКАЙтел компанид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

ДАТА ЭСВЭЛ БОНУС НЭГЖТЭЙ ЦЭНЭГЛЭЛТИЙН УРАМШУУЛАЛ 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний ОДООГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД цэнэглэлт бүрдээ дата урамшуулал эсвэл бонус нэгжээс сонголт хийн урамшууллаа аваарай. Та урамшууллаа 48 цагийн дотор идэвхжүүлж цэнэглэлтийн төрлөөс хамаарч 24 цагаас 10 хоног хүртэлх хугацаагаар урамшууллаа ашиглаарай.

  • Картын урамшууллыг 48 цагийн дотор идэвхжүүлнэ.
  • Урамшууллын бонус нэгжийг сүлжээний яриа, задгай датанд ашиглах боломжтой.

Шөнөжингөө ОNLINE

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний БҮХ ХЭРЭГЛЭГЧИД  нэмэлтээр дараах дата багцуудаас идэвхжүүлээд 01:00-08:00 цаг хүртэл хязгааргүй ашиглах шөнийн ДАТА БАГЦ-аа бэлгэнд авч үргэлж дататай байгаарай.

  • Урамшууллын датаг 01:00-08:00 цагийн хооронд ашиглана. 
  • Дата багцыг идэвхжүүлэхдээ*123# тусгай дугаарт залгаж идэвхжүүлнэ.