РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ SKYTEL.MN-ЭЭР ИДЭВХЖҮҮЛЭЭРЭЙ

2023-01-02 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлэхэд салбарт хандах шаардлагагүй боллоо. Та Skytel.mn сайтад өөрийн бүртгэлтэй дугаараар нэвтрэн дараах үйлчилгээг авах боломжтой. 

ҮТҮ-ний хэрэглэгч

  • Мессеж роуминг
  • Хосолсон роуминг

Барьцаа төлбөр байршуулах шаардлагагүй.

ДТҮ-ний хэрэглэгч

  • Мессеж роуминг
  • Хосолсон роуминг / Барьцаа 100’000₮ /
  • Цогц роуминг үйлчилгээ / Барьцаа 350’000₮ болон 500’000₮/

Дугаараа 1 жилээс дээш хугацаанд ашигласан тохиолдолд Хосолсон роуминг үйлчилгээг барьцаа төлбөргүй идэвхжүүлэх боломжтой.*

Хэрхэн Skytel.mn вебээр роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх вэ?

Анхаарах:

  • ДТҮ-ний хэрэглэгч барьцаа байршуулах тул роуминг үйлчилгээг цуцлах тохиолдолд үндсэн салбарт хандана.
  • УТҮ-ний хэрэглэгч тусгай дугаарт мессеж илгээн цуцлах боломжтой байна.
  • Роуминг үйлчилгээ идэвхитэй байгаа тохиолдолд давхар идэвхжүүлэх боломжгүй.