ДАТА ШУУРГА ЭХЭЛЛЭЭ

2023-03-07 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

Та яг одоо СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод бүтэн жилийн турш 240GB дата, дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 264GB дата тус, тус аваарай. 

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРАМШУУЛАЛ 

5’000₮ шинэ дугаарын урамшуулал

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний 5’000₮ шинэ дугаар нь 12 сарын турш 240GB урамшуулалтай байна. Сар бүр 10GB дата + шөнө ашиглах 10GB дата бэлэглэх болно.

1’000₮ шинэ дугаарын урамшуулал

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний 1’000₮ шинэ дугаар нь 6 сарын турш урамшуулалтай байна.

Цэнэглэгч картын урамшуулал 

Дата багцын урамшуулал 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хоног ихтэй дата багцууд 50% OFF урамшуулалтай.

  • Дата багцын үлдэгдлээ 123 дугаарт “DATA” гэж илгээн шалгана.

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРАМШУУЛАЛ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 12 сарын турш сар бүр 22GB дата урамшуулалтай.

Шинэ дугаарын нөхцөл

  • eSIM-р үүсгэсэн шинэ дугаарт урамшууллын нөхцөл ижилхэн байна.

Дата багцын урамшуулал

  • Багцын үлдэгдэл 50MB доош тохиолдолд тухайн багцыг авах боломжтой.
  • Багцыг нэгээс олон удаа авах боломжтой.

DATA DAY УРАМШУУЛАЛ

Долоо хоног бүрийн Мягмар гариг бүр 24 цаг ашиглах Unlimited data-г 2’000₮-өөр авах боломжтой.

APPLE WATCH SERIES 8-тай ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ 

Та шинэ хэрэглэгч болоод Apple Watch Series 8 ухаалаг цагийн эзэн болоорой. Азтануудыг SKYtel фэйсбүүк хуудсаар 4 сарын 3, 24 болон 5 сарын 8, 29 гэсэн өдрүүдэд тус тус тодруулна.