Samsung Galaxy Z Flip-тэй ДАТА ШУУРГА эхэллээ

2023-03-24 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

Скайтелийн хэрэглэгч та 5’000₮ дээш бүтэн төлбөр төлөлт, цэнэглэлт, дата багц авалт бүртээ урамшууллын эрх цуглуулан, цуглуулсан эрхээрээ SKYtel аппликейшн, SKYtel.mn веб хуудсанд нэвтрэн орж “Дата шуурга” тоглоомыг тоглон 10 үеийн турш бэлэг хожоорой. Апп урамшуулалд оролцсон тоогоор супер шагнал болох Galaxy Z Flip4 + Smart Watch авах магадлал нэмэгдэнэ.

Тоглоомын үе тус бүрд дараах бэлгүүд хүлээж байна.

Дараа төлбөрт хэрэглэгчид хэрхэн оролцох вэ?

  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч болоод урамшуулалд оролцох 3 эрхтэй болно.
  • Сард 5’000₮-с дээш бүтэн төлбөр төлөлт хийхэд урамшуулалд оролцох 3 эрхтэй болно.
  • Дата багц авах бүрд урамшуулалд оролцох 1-3 эрхтэй болно.

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид хэрхэн оролцох вэ?

  • Дата багц авалт бүрд багцаас хамааран урамшуулалд оролцох 1-3 эрхтэй болно.

  • Картын цэнэглэлт бүрээс урамшуулалд оролцох 1, 3 эсвэл 5 эрхтэй болно.

“Дата шуурга” аппликейшн урамшуулал нь 2023 оны 5 сарын 31-г дуустал үргэлжлэх ба энэ хугацаанд та урамшууллын эрхээ идэвхтэй цуглуулан, цуглуулсан эрхээрээ SKYtel аппликейшн болон www.SKYtel.mn хуудсанд нэвтрэн тоглоом тоглож бэлгийн эзэн болоорой.