TRIPLE 20 БАГЦ төхөөрөмж 100% OFF боллоо

2023-04-27 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл

Та СКАЙмедиа байгууллагын үйлчилгээний өндөр хурдны интернэт, IPTV, суурин холбооны гуравласан TRIPLE 20 багцын шинэ хэрэглэгч болоод төхөөрөмжүүдээ 100% OFF аваарай.

Мөн Single 50, Double 30, Triple 40 багцуудын шинэ хэрэглэгч болсноор эхний 2 сарын суурь хураамжаас 50% чөлөөлөгдөнө.