Нийгмийн хариуцлага

Скайтел групп эх дэлхийдээ ээлтэй байх нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиг шугмынхаа дагуу жил бүр нийгмийн хариуцлагынхаа төлөвлөгөөгөө гарган амжилттай биелүүлсээр байна.