Олон улсын дата eSIM   Франц
Bonbon Mobile

 
Хамрах бүс
Франц
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Bonbon Mobile

 
Хамрах бүс
Франц
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Bonbon Mobile

 
Хамрах бүс
Франц
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног