Олон улсын дата eSIM   Европ - 39 улс
Eurolink

 
Хамрах бүс
Европ - 39 улс
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Eurolink

 
Хамрах бүс
Европ - 39 улс
 
Дата
3GB

 
Хугацаа
30 хоног

Eurolink

 
Хамрах бүс
Европ - 39 улс
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног