Skymelody үйлчилгээ гэж юу вэ? Хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Гаднаас залгасан хүн бүрт ердийн дуут дохионы оронд төрөл бүрийн ая, дуу, өөрийн дуу хоолойгоор мэндчилгээгээ хүргэх...

Дугаараа нууцлах үйлчилгээ

#31# гээд залгах гэж буй утасны дугаараа шууд оруулаад залгана...

Дуудлага хадгалах үйлчилгээ гэж юу вэ?

Гар утас тэжээлээс салсан, сүлжээний хамрах хүрээнээс гарсан, завгүй ярьж байсан, хариу өгөөгүй тохиолдолд сүүлийн 72 цагийн хугацаанд...

Давхар дуудлага авах үйлчилгээ гэж юу вэ?

Нэг хэрэглэгчтэй ярьж байхдаа гаднаас ирсэн дуудлагыг давхар хүлээн авах боломжтой үйлчилгээ...

Давхар дуудлага хийх үйлчилгээ гэж юу вэ?

Нийт 2-6 хүртэлх хэрэглэгчтэй зэрэг холбогдож ярих боломжтой...

Яаж нэгж зээлэх вэ?

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч 100-с доош нэгжтэй, зээлийн үлдэгдэлгүй хэрэглэгч авах боломжтой...

Дата шэйр хийх үйлчилгээ гэж юу вэ?

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид сарын дагалдах дата эрхээ СКАЙтелийн дурын 3 дугаарт хуваалцах боломжтой...