Б гэрээт борлуулагч гэж хэн бэ?

Зөвхөн цаасан картыг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч борлуулдаг гэрээт борлуулагчийг...

Скайдилер гэж хэн бэ?

УТҮ-ний нэгжийг цахим хэлбэрээр борлуулдаг гэрээт борлуулагчийг хэлнэ...

Сервис дилер гэж хэн бэ?

Бусад дилерээс давуу эрхтэй олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэдэг гэрээт борлуулагчийг хэлнэ...