Киоск машин гэж юу вэ?

Скайтелын үйлчилгээг авах гэж заавал салбарт хандах шаардлагагүй киоск машин ашиглан...

Киоск машинаас ямар үйлчилгээ авах боломжтой вэ?

Коиск машинаас дараах үйлчилгээг авах боломжтой...