Соёмбо үйлчилгээ гэж юу вэ?

Зөвхөн төрийн албан хаагчдад зориулсан дараа төлбөрт...

Байгууллага дугааруудын төлбөрөө хэрхэн нэгдсэн байдлаар төлөх вэ ?

Дараах дансаар байгууллагын дугааруудын төлбөрөө нэгдсэн...

Хэрхэн байгууллага дээр дугаар авах вэ ?

Байгууллагын нэр дээр шинэ дугаар авах бол...

Үйлчилгээ авах бүртээ албан тооттой ирэх үү ?

Хэрэв таны дугаар дан ганц байгууллагын нэр дээр байдаг...