Төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Скаймедиа дараа төлбөрт үйлчилгээний зарчмаар төлбөр нь бодогддог...

Үйлчилгээний салбарт хандаж төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Өөрт ойрхон байрлах Скайтелийн салбарт хандан төлбөрөө төлөх боломжтой...

Гэрээний дугаараа андуурч төлсөн бол яах вэ?

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичиж төлнө. Хэрэв буруу бичсэн эсвэл өөр утга оруулсан бол гүйлгээг тодруулна...

Төлбөр бодогдох зарчим

Скаймедиа дараа төлбөрт үйлчилгээний зарчмаар төлбөр нь бодогддог...

Төлбөрөө яаж шалгах вэ?

Зурагтаар төлбөрийн үлдэгдэлээ яаж шалгах вэ...