Шинэ хэрэглэгчийн захиалга өгөхөд яаж өгөх вэ?

Та дараах сувгуудаар шинэ хэрэглэгчийн захиалга өгөх боломжтой...

SKYmedia вэбсайт-р захиалга хэрхэн өгөх вэ?

Та доорх зааврын дагуу SKYmedia вэбсайт-р захиалга өгөх боломжтой...

Шинэ хэрэглэгч болоход үндсэн шалгуур нь юу вэ?

Үйлчилгээ авах газар нь Скаймедиа үйлчилгээний сүлжээ орсон байх...

Шинэ хэрэглэгч болоход ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?

Цахим үнэмлэх эсвэл хурууны хээ үншигчийн мэдээллийг үндэслэх..

Үйлчилгээ авахад ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?

Цахим үнэмлэх эсвэл хурууны хээ үншигчийн мэдээллийг үндэслэх..

Нүүсэн, шилжсэн өөр хаяг дээр очсон тохиолдолд яаж захиалга өгөх вэ?

Та хаяг шилжилт хийлгэх тохиолдолд Лавлагаа мэдээллийн төв рүү бүртгэлтэй дугаараасаа холбогдон захиалга өгөх боломжтой. ..

Гэрээ эзэмшигчийн нэрийг яаж шилжүүлэх вэ?

Гэрээ шилжүүлэх тохиолдолд тухайн гэрээ төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх ба шилжүүлэн авах гэж буй хүнтэйгээ хамт...

Салаалах үйлчилгээг яаж холбуулах вэ?

ТВ салаалах захиалгыг лавлагаа мэдээллийн төвд гэрээнд бүртгэлтэй дугаараас холбогдон өгөх боломжтой...

Багцаа хэрхэн солих вэ?

Та өөрийн хэрэглээнд тохируулж багц шилжилт хийх боломжтой. <br><br>Багцаа солихыг хусвэл...

SKYmedia вэбсайт-р багцын захиалга өгөх боломжтой юу?

TP багцын хэрэглэгч багц ахих боломжтой ба UP багцруу SKYmedia вэбсайт-р багц шилжих захиалга өгөх боломжтой...