SKYMEDIA 3.0 хэрэглэгч хэрхэн шилжих вэ?

Скайтелын сүлжээний хэрэглэгч 1222 дугаарт Гэрээний дугаар зай аваад M10...

SKYMEDIA 3.0 үйлчилгээнд нэвтрэх

IPTV үйлчилгээний хэрэглэгч нэвтрэх хэсэг 2 эрхээр нэвтрэх боломжтой...

Menu цэсний задаргаа

Видео сан-Шинэ шилдэг контент үзэх боломжтой...

Хэрэглэгчийн булан

Эцэг эхийн хяналт нээх, хаах-Эцэг эхийн хяналт тохируулах...

Цахим салбар

Үйлчилгээний төлбөрөө төлөх/Qpay нэхэмжлэл...