Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар хэрхэн авах вэ?

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ гэдэг хэрэглэгч үйлчилгээний хоног болон нэгжийг урьдчилан нэгж хэлбэрээр авч яриа..

Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар хэрхэн авах вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь тухайн сарын эхний өдрөөс сарын сүүлийн өдрийг дуустал...

Cally үйлчилгээний дугаар хэрхэн авах вэ ?

Дэлхийн хаанаас ч гар утас, таблет болон компьютер ашиглан...

Хэрхэн шинэ дугаарын жагсаалт харах вэ ?

Та дараа төлбөрт, урьдчилсан төлбөрт, Cally үйлчилгээний энгийн, азын...