SKYMEDIA 3.0 хэрэглэгч хэрхэн шилжих вэ?

Цахим салбараар шилжих

menu-Таны туслах-Skymedia 3.0

Тусгай дугаараар шилжих

  • Скайтелын сүлжээний хэрэглэгч 1222 дугаарт Гэрээний дугаар зай аваад M10
  • Бусад сүлжээний хэрэглэгч 131222 дугаарт Гэрээний дугаар зай аваад М10 гэж илгээж шилжих боломжтой эсэхээ шалгаж шилжинэ.

Skytel app болон вэб сайтаар шилжих

Skytel app болон www.skytel.mn сайтаар нэвтрэн орж Skymedia 3.0 шилжих боломжтой эсэхээ шалган шилжинэ.