Цахим салбар

Төлбөр тооцоо цэс

 • Үйлчилгээний төлбөрөө төлөх/Qpay нэхэмжлэл
 • Хэрэглэгчид Skytel App татах/ Qpay
 • Хамгийн сүүлийн сарын төлбөрийн нэхэмжлэл
 • Дансны мэдээлэл

Нэмэлт үйлчилгээ цэс

Нэмэлт үйлчилгээ идэвхжүүлэх, цуцлах

 • Кино багц
 • Нэмэлт сувгийн багц
 • Нэмэлт үйлчилгээ

Идэвхжүүлэх заавар

 • Үйлчилгээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл-> Идэвхжүүлэх-> Баталгаажуулах код оруулна-> Үйлчилгээ идэвхжинэ

Цуцлах заавар

 • Үйлчилгээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл-> Цуцлах сонголт-> Баталгаажуулах код оруулна-> Үйлчилгээ цуцлана.

НӨАТ цэс

 • Сүүлийн 3 сарын үйлчилгээний төлбөрийн НӨАТ баримт
 • Автоматаар НӨАТ баримт авах

Тусламж цэс

 • Тохиргоо
 • Пин код солих
 • Пин код харах
 • Бүртгэлтэй дугаар солих
 • Бүртгэлтэй и-мэйл солих

Багцын мэдээлэл цэс

Хэрэглэгчийн сонгосон багцын мэдээлэл таны багц гэж харуулах ба шилжих боломжтой багцын мэдээллийг хэрэглэгчид харуулна.