Үйлчилгээ ашиглахгүй үед яаж хаалгах вэ?

Үйлчилгээгээ урт хугацаагаар ашиглахгүй үедээ дараах сувгаас сонгон гэрээ түр хаах үйлчилгээг хийлгэнэ үү.

  • Лавлах
  • Салбар

Санамж

  • Гэрээ түр хаах өдөр хүртэлх ашигласан төлбөрөө төлсөн байх шаардлагатай.
  • 12 сард буюу тухайн ондоо 2 удаа 3 хүртэл сараар гэрээ түр хаах боломжтой.
  • 4 дэх сарын эхний өдөр үйлчилгээ автоматаар нээгдэнэ.
  • Салбарт хандаж гэрээ түр хаах үйлчилгээг авах бол гэрээ эзэмшигч өөрийн бичиг баримттайгаа үндсэн салбарт хандах шаардлагатай.
  • Лавлах төвөөр гэрээ түр хаах үйлчилгээг авахдаа бүртгэлтэй гар утасны дугаараасаа залгана.