Үндсэн салбараас ямар үйлчилгээ авч болох вэ?

Үндсэн салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

  • Багц ахиулах, солих
  • Гэрээ түр хаах, нээх
  • Эзэмшигч солих
  • Бүртгэлтэй дугаар солиулах
  • Төлбөр төлөх

Санамж:

  • Гэрээ эзэмшигч өөрийн биеэр бичиг баримттайгаа хандана.