TP шинэ багцууд
Сарын суурь хураамж TP 29500₮ TP 39500₮ TP 49500₮
Сувгийн тоо 110+ 120+ 120+
Интернэт хурд 5 mbps 20 mbps 50 mbps
SKYGO эрх /Kids багц/ - - 1
Cally ярианы эрх 500мин 500мин 500мин
Контент үзэх эрх - 2 кино 10 кино
Кино галерей 5900₮ Үнэгүй Үнэгүй
Хүүхдийн кино 3900₮ - Үнэгүй
Бичлэг хийх 2000₮ Үнэгүй Үнэгүй
Нөхөж үзэх, ухраах зогсоох 3000₮ Үнэгүй Үнэгүй
9900₮ Үнэгүй Үнэгүй
Гэр бүлийн сувгийн багц 5900₮ Үнэгүй Үнэгүй