Дараа төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгчид оноо цугларах уу ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч Ипойнт онооны карт аваад дугаартайгаа холбосон тохиолдолд оноо цугларч эхэлнэ.

Зөвлөгөө

иМартын түнш байгууллагын бүтээгдэхүүн худалдаж авсан тохиолдолд оноо хуримтлуулах боломжгүй.