Ипойнт карт хаанаас авах вэ ?

СКАЙтелийн үндсэн салбарууд, иМарт дэлгүүрийн салбаруудаас авах боломжтой.

Скайтелийн үндсэн салбарууд

Зөвлөгөө

Ипойнт карт шинээр авах бол 3600₮ дахин сэргээж авах бол 3000₮ байдаг.