Ипойнт картаа хэрхэн дугаартайгаа холбох вэ ?

Та утасны дугаараа Ипойнт карттайгаа холбох шаардлагатай. Тэгж байж оноо цуглархыг анхаарна уу. Холбохын тулд СКАЙтелийн дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаараас 1505 дугаарт (+) тэмдэг тавиад Картын дугаараа бичээд илгээнэ. Жишээ нь: +97611000****** гэсэн утгыг 1505 дугаарт өөрийн дараа төлбөрт дугаараас илгээнэ.