Цуглуулсан Ипойнт оноогоо хэрхэн шалгах вэ ?

Та 1505 дугаарт "onoo" гэсэн мессежийг илгээж, хэчнээн оноо хуримтлуулснаа хүссэн үедээ мэдэж болно.