Ипойнт оноогоор юу юу авч болох вэ ?
  1. СКАЙтелийн дараа төлбөрт үйлчилгээний төлбөр төлж болно.
  2. иМарт дэлгүүрээс худалдан авалт хийж болно.
  3. Тэнгис кино театрт кино үзэж болно.
  4. Оноогоо Umoney картруу шилжүүлж автобусаар зорчих боломжтой.