Ипойнт оноогоор хэрхэн дараа төлбөрт дугаарын төлбөрөө төлөх вэ?

Ипойнт оноогоороо Дараа төлбөрт дугаарынхаа сар бүрийн хэрэглээний төлбөрөө төлнө. Pay гэж бичээд зай аваад, төлөх дүнгээ бичээд дахин зай аваад, 4 оронтой картын нууц дугаараа оруулан 1505 руу илгээж дугаарын төлбөрөө төлнө. Жишээ нь: PAY 5500 1122/картын нууц код/ гэсэн утгыг 1505 дугаарт илгээнэ