Ипойнт оноогоор Дата багц хэрхэн авах вэ?

Хэрэглэгч карт-нд хуримтлагдсан оноогоороо доорх "Дата багц"-уудаас сонгон авах боломжтой

Зарцуулах оноо Ашиглах хугацаа Хэмжээ Илгээх утга Тусгай дугаар
1,500 оноо 24 цаг 1GB 1GB pincod 1505
5,000 оноо 5 хоног 4GB 4GB pincod
10,000 оноо 10 хоног 10GB 10GB pincod
8,000 оноо 30 хоног 10GB social pincod

Зөвлөгөө

Үлдэгдлээ 123 дугаарт "Data" гэж илгээн шалгана