Ипойнт оноогоо бусдад бэлэглэх болон шилжүүлэх боломжтой юу ?

Уучлаарай. Одоогоор ийм үйлчилгээ байхгүй байгаа.