Үйлчилгээ хооронд хэрхэн шилжүүлэх вэ?

DO DATA үйлчилгээнд 333 дугаарт “Data”, SKYphone 3.0 үйлчилгээнд 333 дугаарт “CALL” гэж илгээн шилжинэ.
Үйлчилгээ хооронд шилжихэд үнэгүй, 30 хоногт 1 удаа шилжих боломжтой.