ALPHA KIDS үйлчилгээ бүртгэлээ хэрхэн шалгах вэ?
Мессеж илгээх дугаар Тусгай дугаар Түлхүүр үг
Бүртгэлтэй эцэг эхийн дугаар шалгах Хүүхдийн дугаар 512 All
Бүртгэлтэй хүүхдийн дугаар шалгах Эцэг эхийн дугаар 512 Kids